امکانات سایت کارگزاری

نمایش حساب

تماس با ما

آدرس شعب:

رديف

نام شعبه

آدرس

تلفن مستقيم

1

مرکزي

تهران- خيابان بخارست – کوجه نهم – پلاک 16- طبقه2 وهمکف

88729810-17

83321000

 2

دفتر بورس کالا

تهران - خیابان ولیعصر، خیابان طالقانی ، بعد از تقاطع ولی عصر، جنب شرکت بورس کالای ایران، پلاک 349، ساختمان زیمنس- طبقه همکف

88383647-8

3

تالار ايرانيان

تهران- خيابان شريعتي – خيابان ظفر – شماره 49 – تالار ايرانيان

22911315

 4

تالار کیان

تهران , خیابان زرتشت غربی , مجتمع تجاری کیان , طبقه همکف , واحد G19

88995476

5

مشهد

مشهد –تقی آباد - مجتمع زیست خاور –شماره 4019

05118515305

6

شيراز

شیراز - خیابان قصرالدشت نبش ک 53 طبقه ششم واحد 602 

07116265406

7

کرج

کرج – ميدان هفت تير– ساختمان بورس اوراق بهادار-طبقه 1- واحد4

02632731726

8

رشت

رشت – خیابان سعدی-ابتدای بلوارمعلم-روبروی مجتمع تجاری معلم- ساختمان ملک- طبقه 3- واحد8

01312254638-40

9

کیش

کیش - میدان امیرکبیر, ساختمان آنا, طبقه دوم

07644420525

10

اصفهان

اصفهان - خیابان چهارباغ بالا، روبروی دادگاه انقلاب، جنب بورس اوراق بهادار،

03116673248

11

 اصفهان

 اصفهان - میدان امام حسین - خیابان ارگ جهان نما - طبقه 3 - واحد13

 03112121279

12

بابل

بابل - خیابان مدرس، مجتمع تجاری یاس، طبقه اول ، پلاک 34

01112209638

13

 گرگان

 گرگان - خیابان ولیعصر، عدالت48، مجتمع صامت، طبقه4

 01715520470

14

تبریز

تبریز - خیابان ارتش جنوبی - ساختمان پست مرکزی - طبه دوم - تالار بورس منطقه ای تبریز

04115415815

15

 سنندج

 سنندج - خیابان سید قطب پلاک119 طبقه اول

 08713228811

 16

کرمان

 کرمان - بلوار جمهوری - بعد از 20 متری نادر - ساختمان فرد - طبه 2 واحد8

03412472404

17

گرمانشاه

 کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی - روبروی سینما استقلال - سازمان بورس اوراق بهادار

 08318214870

18 یزد  خیابان منتظرقائم - ساختمان مجتمع تجاری قائم - طبقه 2 - آپارتمان شماره 12 03516290177

  

1- تهران : تالار اصلی معاملات واقع درساختمان بورس

Website : www.hafezbourse.com

E-mail :‌   Tehran@hafezbourse.com

کارگزار: خانم بیات

2-  تالار فرعی :(تالاراختصاصی وزرا) تالار فرعی تهراندارای پنج سیستم معاملاتی واقع درمیدان آرژانتین خ وزرا خ نهم (دفتر مرکزی شرکت)

Website : www.hafezbourse.com

E-mail :‌ Tehran@hafezbourse.com

کارگزار: خانم عبدالغفاری - خانم نوراله خانی - خانم جوانی - آقای خدابخشی
خانم مالی
مسئول پذیرش: آقایان دهقان

 

3-تالار اختصاصی ایرانیان : خيابان شريعتي – خيابان ظفر –شماره 49 –تالار ايرانيان

تلفن : 22911313 داخلی 150           فکس : 22911313 داخلی 152

Website : www.hafezbourse.com

E-mail :‌ kish@hafezbourse.com

کارگزار:آقای احمدی
مسئول پذیرش: خانم حسن زاده

 

4- تالار اختصاصی کیان : دارای سه سیستم معاملاتی واقعدر خیابان زرتشت  

88995476
کارگزار: آقایان فرخی وکاکائی و خانم آقانجفی
مسئول پذیرش: خانم کربلائی
اسماعیل

 

 

5- كرج : ميدانهفت تير– ساختمانبورس اوراق بهادار-طبقه 1- واحد4

تلفن و فکس : 02632770230-02632770231-02632731726

Website : www.hafezbourse.com

E-mail :‌ Karaj@hafezbourse.com

کارگزار: خانم پاشایی
مسئول پذیرش: خانم مکاریان

 

6- رشت : خیابان سعدی-ابتدایبلوارمعلم-روبروی مجتمع تجاری معلم- ساختمان ملک- طبقه 3- واحد8

تلفن :‌ 01312254638-40

فكس 01312254638  

Website : www.hafezbourse.com

E-mail :‌  Rasht@hafezbourse.com

کارگزار: خانم امینی
کارگزار: خانم میرزازاد

.

7- مشهد :
مشهد-تقی آباد-مجتمع زیست خاور-شماره 4019
تلفن  :8515305 (0511) فکس : 8515304 (0511)

Website : www.hafezbourse.com

E-mail :‌  Mashhad@hafezbourse.com

کارگزار: آقای مقامی
مسئول پذیرش: خانم شهابی

 

8-  شيراز : خیابان قصرالدشت نبش ک 53 طبقه ششم واحد 602
دارای دو سیستم معاملاتی

تلفن: 07116265406
تلفكس : 07116265387

Website : www.hafezbourse.com

E-mail :‌ Shiraz@hafezbourse.com

کارگزار: خانم ریحانی – آقای محمدیان
مسئول پذیرش: خانم راسخ

 

9- کیش : کیش - میدان امیرکبیر, ساختمان آنا, طبقه دوم

تلفن: 07644420525

Website : www.hafezbourse.com

E-mail :‌ Kish@hafezbourse.com

کارگزار: خانم پورحسن

10- بابل: خیابانمدرس، مجتمع تجاری یاس، طبقه اول، پلاک34

تلفن:01112209638

Website : www.hafezbourse.com

E-mail :‌ babol@hafezbourse.com

کارگزار: آقای رمضانی
مسئول پذیرش: آقای کرد


11-گرگان: خیابان ولیعصر، عدالت48، مجتمع صامت، طبقه4
تلفن:01715520470
Web site : www.hafezbourse.com

E-mail :‌Gorgan@hafezbourse.com

کارگزار: آقای نصیری
مسئول پذیرش: خانم مصدق

12- تبریز: خیابان منصور،چهارراه منصور، ساختمان باراما، طبقه اول
تلفن:04113352473
04113352477
04113352478
Website : www.hafezbourse.com

E-mail :‌ tabriz@hafezbourse.com

کارگزار: خانم حیدری
مسئول پذیرش: خانم قربانپور

13- سنندج: خیابان سید قطب پلاک119 طبقه اول
تلفن:08713228811
Website : www.hafezbourse.com

E-mail :‌ sanandaj@hafezbourse.com

کارگزار: آقای امینی
مسئول پذیرش: خانم محمدنژاد

 

14-  اصفهان: اصفهان- خیابان چهارباغ بالا، روبروی دادگاه انقلاب، جنب بورس اوراق بهادار

تلفن: 03116673248

کارگزار: خانم عجمی
مسئول پذیرش: خانم شریفی

 

اصفهان2:  اصفهان - میدان امام حسین - خیابان ارگ جهان نما- طبقه 3 - واحد13

تلفن: 03112121279

Website : www.hafezbourse.com

E-mail :‌ esfahan@hafezbourse.com

کارگزار: آقای صفانور

 

15- کرمان:   بلوار جمهوری - بعد از 20 متری نادر- ساختمان فرد - طبه 2 واحد8

تلفن: 03412472404  

کارگزار: آقای لاله زاری

 

16- کرمانشاه:   کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی - روبروی سینما استقلال - سازمان بورساوراق بهادار

تلفن: 08318214870

کارگزار: خانم نوربخش

مسئول پذیرش: آقای رسد

 17- یزد: خیابان منتظرقائم - ساختمان مجتمع تجاری قائم - طبقه 2 - آپارتمان شماره 12

تلفن: 03516290177

 

بورس کالا:
خیابان ولیعصر(عج)-خیابان طالقانی-نبشکوچه بندر انزلی-پلاک 351-ساختمان زیمنس - طبقه4-واحد 412

مدیر بخش کالایی آقای عادل زاده

رئیس واحد نفت و پتروشیمی و کشاورزی آقای کوکبی

رئیس واحد فلزات و معاملات آتی آقای گلابی

Website : www.hafezbourse.com

E-mail :‌ kala@hafezbourse.com

کارگزار اوراق: خانمزندی

مسئول پذیرش اوراق: خانم زبردست

 

دفتر مرکزی معاملات آتی:
خیابان ولیعصر(عج)-خیابان طالقانی-نبش کوچه بندر انزلی-پلاک 351- ساختمان زیمنس -طبقه4-واحد412

Website : www.hafezbourse.com

E-mail :‌ ati@hafezbourse.com

 

 مسول سبدگردانی  : آقای خراسانی
مشاور عرضه : آقاییثربی
مشاور پذیرش :  خانم شکوهی فرد