مجوزهای اخذ شده

۱- بورس اوراق بهادار

۲-  فرابورس

۳- محصولات فلزی

۴- فرآورده ­های نفت و پتروشیمی

۵- محصولات کشاورزی

۶- معاملات آتی در بورس اوراق بهادار

۷- معاملات آتی در بورس کالا

۸- مجوز سبدگردانی

۹- مجوزمشاورپذیرش در بورس اوراق‌بهادار یا فرابورس

۱۰- مجوز مشاور پذیرش در بورس کالا

۱۱- مجوز مشاورعرضه اوراق بهادار

۱۲- مجوز صندوق سرمایه ­گذاری

۱۳- مجوز بورس انرژی

14- مجوز سلف موازی

15- مجوز مرکز تماس بورس اوراق بهادار و کالا

نمایش تصویر مجوز تاسیس و فعالیت و اساسنامه شرکت